Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1861
  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische kwaliteit componenten van de Waterbodem van de rijkswateren opgeslagen in DONAR. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in de waterbodem. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt incidenteel, eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Deze dataset vormt samen met de datasets Oppervlaktewater en Zwevend stof de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Historische diepte van het kustgebied of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: servicedesk-data@rws.nl ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Historische meetgegevens betreffende de fysisch-chemische en chemische componenten in zwevend stof van de rijkswateren afkomstig uit DONAR. De resultaten zijn afkomstig uit het nationale meetprogramma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Er worden veel verschillende parameters gemeten in het zwevende stof. Afhankelijk van de soort meting en locatie wordt eenmaal per jaar tot dagelijks gemeten. Dit onderdeel betreft de Fysisch-chemische en chemische componenten van het zwevend stof . Deze dataset vormt samen met de datasets Oppervlaktewater en Waterbodem de serie Waterkwaliteit - Chemisch.

  • Vuurtorens langs de Nederlandse kust

  • De featureclass vExploitatie_contour_plus bevat de vlakvormige informatie van de geëxploiteerde terreinen van het natte areaal zuid Nederland.

  • Verleende en geweigerde verklaringen grond baggerspecie.

  • Verzamelpagina van alle bestanden over deelprogramma's en kennis van het Deltaprogramma.