Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1782
  • Betreft monitoringsdata. Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is het eerste offshore windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW. De locatie van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het is een demonstratiepark: De hier ontwikkelde kennis en opgedane ervaring is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van windenergie op zee. Hierbij gaat het om techniek, ecologie, economische en maatschappelijke haalbaarheid. NoordzeeWind, een consortium van Nuon en Shell en eigenaar van OWEZ, won de tender voor OWEZ in combinatie met het zogenoemde MEP-NSW onderzoeksprogramma, een onderzoeksprogramma opgezet door de Rijksoverheid in 2006. Hierin staan leerdoelen voor de ontwikkeling van wind op zee. Het MEP-NSW heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de leerdoelen van offshore windenergie. In het monitoring- en evaluatieprogramma staan de volgende ecologische vraagstukken centraal: •Vogels: vliegpatronen, aanwezigheid, intensiteit, seizoen, dag/nacht in verband met inschatting aanvaringsrisico’s: Vogels: verstoring leef-/foerageergebied, barrièrewerking. De invloed van onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren. De variatie en dichtheden van het onderwaterleven en het functioneren als refugium.

  • Historische diepte van rivieren of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: servicedesk-data@rws.nl ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Historische diepte van de Schelden of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: servicedesk-data@rws.nl ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Onderzoek naar alle autoverkeer, waarbij onderscheid is gemaakt tussen personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. Onderwerpen zijn herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van verkeer in Flevoland.

  • CSV-bestand met de PS/DS InSAR hoogtemetingen van Sentinel-1 satellietbaan 88 (stijgende baan).

  • Het 'Overzicht Stortplaatsen' is gebaseerd op de enquête die jaarlijks door de Werkgroep Afvalregistratie (WAR) wordt uitgevoerd. Deze werkgroep wordt gevormd door het het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Afvalbedrijven, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+ en Uitvoering Afvalbeheer).