From 1 - 10 / 132
  • Street LiDAR van Cyclomedia is een driedimensionale puntenwolk met een zeer hoge dichtheid. Het inwinnen van de puntenwolk vindt plaats tegelijkertijd met het inwinnen van de Cyclorama’s.

  • Vuurtorens langs de Nederlandse kust

  • Polygonen van landen rond de Noordzee. Opmerking: De gegevens van de kustlijn zijn in WGS 1984 geleverd door Hydrografie. Doordat er in ArcGIS een transformatieproblematiek zich voordoet om van WGS 1984 naar ED50 goed geprojecteerd te krijgen, is de kwaliteit van deze dataset niet gegarandeerd. Er wordt thans bekeken hoe dit probleem op te lossen.

  • Waypoints die behoren bij de route van Tour dHorizon welke jaarlijks op vrijwillige basis wordt gevlogen in het kader van afspraken uit Bonn Agreement. Deze vluchtroute/verkenningsvlucht is gericht op de Off-shore installaties (olie en gas) welke in de Noordzee staan en wordt uitgevoerd met een Kustwachtvliegtuig in opdracht van dienst Noordzee.

  • Deze datalaag bevat de posities van GNSS (Global Navigation Satellite System) stations van de systemen AGRS en NETPOS gestationeerd op RWS locaties. Beide systemen zijn eigendom en in beheer van het Kadaster en RWS (CIV). Het AGRS (Actief GNSS Referentie Systeem) bestaat uit een aantal goed gefundeerde GNSS opstellingen, waarvan de data continue ingewonnen (elke seconde) en bewaard (elke 30 seconden) wordt. Deze stations zijn voornamelijk gepositioneerd nabij ondergrondse NAP merken, peilschaalopstellingen en zwaartekrachtmeetpunten. Gebruikers van de data van dit systeem zijn, naast Het Kadaster en RWS, onder andere de Nederlandse en Internationale kennisinstituten, en een aantal bedrijven, die voor het Kadaster of RWS werkzaamheden uitvoeren. Het NETPOS (NETherland POsitioning Service) systeem is een GNSS RTK netwerk systeem, dat real-time correcties op GNSS posities levert. Referentiestations van NETPOS staan door heel Nederland, voornamelijk op gebouwen van Het Kadaster en RWS. Gebruikers van de NETPOS correcties zijn, naast Het Kadaster en RWS, een aantal bedrijven die voor Het Kadaster en RWS werkzaamheden uitvoeren.

  • Lozingsobjecten waar RWS bevoegd gezag is.

  • Palenrij haaks op de kust met annotatie gedigitaliseerd uit zeekaarten

  • Dit bestand betreft het landelijke bestand van locaties waaraan RWS de functie zwemwater heeft toegekend, inclusief bijbehorende zwemwaterzones. De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De functietoekenning wordt jaarlijks geformaliseerd in een brief van de HID van RWS WVL aan de provincies. Onder voorwaarde van functietoekenning wijst de provincie de zwemwaterlocaties aan. Op de aangewezen zwemwaterlocaties voert RWS wettelijke taken uit: het opstellen en actueel houden van een zwemwaterprofiel, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit gedurende het badseizoen en het zorgdragen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit als uit de monitoring is gebleken dat de zwemwaterkwaliteit niet in orde is.

  • Dit bestand betreft het landelijke bestand van locaties waaraan RWS de functie zwemwater heeft toegekend, inclusief bijbehorende zwemwaterzones. De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De functietoekenning wordt jaarlijks geformaliseerd in een brief van de HID van RWS WVL aan de provincies. Onder voorwaarde van functietoekenning wijst de provincie de zwemwaterlocaties aan. Op de aangewezen zwemwaterlocaties voert RWS wettelijke taken uit: het opstellen en actueel houden van een zwemwaterprofiel, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit gedurende het badseizoen en het zorgdragen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit als uit de monitoring is gebleken dat de zwemwaterkwaliteit niet in orde is.

  • Dit bestand betreft het landelijke bestand van locaties waaraan RWS de functie zwemwater heeft toegekend, inclusief bijbehorende zwemwaterzones. De informatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De functietoekenning wordt jaarlijks geformaliseerd in een brief van de HID van RWS WVL aan de provincies. Onder voorwaarde van functietoekenning wijst de provincie de zwemwaterlocaties aan. Op de aangewezen zwemwaterlocaties voert RWS wettelijke taken uit: het opstellen en actueel houden van een zwemwaterprofiel, het monitoren van de zwemwaterkwaliteit gedurende het badseizoen en het zorgdragen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de zwemwaterkwaliteit als uit de monitoring is gebleken dat de zwemwaterkwaliteit niet in orde is.