protocol

OGC:WMS

1761 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1761
  • Gedigitaliseerde dieptepunten van de kaart van de Zuiderzee uit 1905 met opschrift: Amsterdam, Seyffaerdt?s boekhandel. Herzien 1905 door S. Mars, Filiaal Inrichting a.h. Kon. Ned. Meteorol. Instituut te Amsterdam. Tevens dienende tot opheldering van Bom?s gids voor de Zuiderzee. De kaart is voorzien van een stempel met de vermelding Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Afd. Oudheidk. Bodemonderzoek, Form C5, stamboeknr. 117756 ( waarbij het numer slecht leesbaar is). De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel. De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bodemdiepte in decimeter t.o.v. gemiddeld laag water.

  • Deze dataset maakt onderdeel uit van het door de CIV aan het NIS periodiek geleverde DVM Areaalbestand De CIV stelt dit bestand samen uit de volgende bronnen: - DVM-areaalgegevens uit ExpertDesk - DVM-areaalgegevens uit een excelbestand dat handmatig door de districten wordt ingevuld. - DVM-areaalgegevens over AutoDRIP's die worden aangeleverd door de Corporate Dienst.

  • De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pijpleidingen binnen het NCP worden actief beheerd.

  • De Rijksoverheid heeft 4 windenergiegebieden aangewezen waar windparken mogen komen: Borssele, IJmuiden Ver, Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden. Deze gebieden liggen buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. De windenergiegebieden Borssele en IJmuiden Ver zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan 2009-2015. De gebieden Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden zijn aangewezen in de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee.In 2015 kan in Borssele worden gestart met de ontwikkeling van een windpark. Daarna is vanaf 2017 de ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust beoogd.

  • Gedigitaliseerde dieptelijnen van de kaart van de Zuiderzee uit 1905 met opschrift: Amsterdam, Seyffaerdt?s boekhandel. Herzien 1905 door S. Mars, Filiaal Inrichting a.h. Kon. Ned. Meteorol. Instituut te Amsterdam. Tevens dienende tot opheldering van Bom?s gids voor de Zuiderzee. De kaart is voorzien van een stempel met de vermelding Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Afd. Oudheidk. Bodemonderzoek, Form C5, stamboeknr. 117756 ( waarbij het numer slecht leesbaar is). De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel (RD). De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bodemdiepte in decimeter t.o.v. gemiddeld laag water.

  • Gedigitaliseerde dieptelijnen van de kaart IJsselmeer e.o., Dieptekaart vervaardigd naar opmetingen van de Dienst der Zuiderzeewerken. De stempel op de kaart meldt: Directie van de Wieringermeer, Noordoostpolderwerken, archief Arch. Afd., Form C5, stamboeknr. 117082. Op deze kaart is de Wieringermeer ingepolderd en zijn Noordoostpolder en afsluitdijk ingetekend. De kaart is daarom waarschijnlijk van ca. 1935. De scan is voorzien van georeferentie volgens Rijksdriehoekstelsel (NP). De oorspronkelijke analoge kaart is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.Bodemdiepte in decimeter beneden NAP.

  • Door de jaren heen worden steeds hogere eisen gesteld aan de infrastructuur terwijl bestaande kunstwerken verouderen. Bovendien hebben het milieu, de toenemende verkeersbelasting en verkeersintensiteit een groeiende invloed op het kunstwerkenbestand. Daarom is het noodzakelijk om systematisch inspecties en onderhoud te verrichten. Met DISK (Data Informatie Systeem Kunstwerken) worden deze gegevens optimaal beheerd.

  • Vuurtorens langs de Nederlandse kust