From 1 - 10 / 26
  • Restrictiegebieden waarin geen mijnbouw of windturbineparken activiteiten op het Nederlands Continentaal Plat plaats mogen vinden, zoals deze zijn opgenomen in de Mijnbouwregeling 2014.

  • Op de Noordzee wordt olie en gas gewonnen. De vergunningverlening voor exploitatie van olie en gas is geregeld in de Mijnbouwregeling. In de Mijnbouwregeling wordt hierbij een indeling van het Nederlands Continentaal Plat (NCP) gehanteerd, waarbij het NCP wordt verdeeld in segmenten. De segmenten worden van noord naar zuid aangegeven door de letters A tot en met T. De segmenten zijn gekoppeld aan de lengte- en breedtegraden. Zo bevat segment A het deel van het NCP van 55 tot 56 Noorderbreedte en 3 tot 4 graden Oosterlengte. De segmenten zijn verdeeld in blokken van 10 minuten Noorderbreedte bij 20 minuten Oosterlengte (circa 400 km2). Deze blokken worden aangegeven met de letter van het segment, aangevuld met een nummer van 1 tot 18. De plaatsaanduiding met de blokindeling van het NCP is ook bruikbaar gebleken voor andere gebruiksfuncties, zoals zandwinning en windenergie. Ook bij het geologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de blokindeling.

  • Algemeen overzicht grond waar RWS eigenaar van is nabij de ov-knooppunten

  • Overzicht loopareaal nabij OV-knooppunten (ook andere wegebheerders)

  • Overzicht loopareaal binnen straal van 1500 meter waar RWS grondeigenaar is.

  • Locaties van alle OV-knooppunten.

  • Een afkadering van de invloedsfeer van loopareaal RWS per type OV-knooppunt (1500m bij Intercitystations, 1000m bij niet-intercity stations en 500m bij overige ov-knooppunten)

  • Overzicht loopareaal binnen straal van 500 meter waar RWS grondeigenaar is.

  • Loopareaal op grondgebied RWS nabij OV-knooppunten en Uitbreidingsgebieden

  • Locaties uitbreidingsgebieden