From 1 - 10 / 242
  • Beheergebieden Rijkswaterstaat op grond van de Waterwet voor het thema drogere oevergebieden ingaande per 25-07-2023.

  • Contour Nederland voor ENC achtergrondkaart vervaardigd uit TOP50NL featureclass REGISTRATIEFGEBIED_VLAK

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • De geometrische begrenzing van de Contour 90 - N209 2024 actualisatie Omgevingsregeling. Dit is de Rijkswaterstaat bron van de in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Staatscourant gepresenteerde versie. Deze kan hiervan licht afwijken vanwege de geometrische aanlevereisen van de DSO. De geometrische begrenzing is ontstaan vanuit de geometrische samenvoeging van geometrie BGT: Straatmeubilair, Weginrichtingselement, Begroeidterreindeel, Kunstwerkdeel, Onbegroeidterreindeel, Ondersteunendwaterdeel, Ondersteunendwegdeel, Overbruggingsdeel, Tunneldeel, Waterdeel, Wegdeel, Weginrichtingselement. De datum inwerkingtreding Omgevingswet (2024-04-01), datum productie geometrie (2023-09-14T08:00:00) en datum gebruikte bronnen (2023-05-31) is opgenomen in de metadata.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Ministerie VROM. Oude versie van het kustfundament. In 2011 vervangen door nieuwe versie in het Barro.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • De geometrische begrenzing van de Keringen primaire niet primaire Rijk 2022 actualisatie Omgevingsregeling. Dit is de Rijkswaterstaat bron van de in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Staatscourant gepresenteerde versie. Deze kan hiervan licht afwijken vanwege de geometrische aanlevereisen van de DSO. De geometrische begrenzing is ontstaan vanuit de geometrische samenvoeging van geometrie Legger Primaire Keringen: pk_zonering, Legger Waterstaatswerken: vZonering. De datum inwerkingtreding Omgevingswet (2022-09-28), datum productie geometrie (2022-02-17T08:00:00) en datum gebruikte bronnen (2021-12-15) is opgenomen in de metadata.

  • De geometrische begrenzing van de Contour 39 - Grens aquaduct 2024 actualisatie Omgevingsregeling. Dit is de Rijkswaterstaat bron van de in de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Staatscourant gepresenteerde versie. Deze kan hiervan licht afwijken vanwege de geometrische aanlevereisen van de DSO. De geometrische begrenzing is ontstaan vanuit de geometrische samenvoeging van geometrie KernGIS: vKunstwerk, DTB: Kunstwerk vlakken. De datum inwerkingtreding Omgevingswet (2024-04-01), datum productie geometrie (2023-09-14T08:00:00) en datum gebruikte bronnen (2023-05-31) is opgenomen in de metadata.