From 1 - 10 / 398
  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2015 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Excelbestand op postcode4-niveau van herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • Onderzoek onder de weggebruikers van rijkswegen in Utrecht. Hierbij is onderscheid gemaakt in personenverkeer en goederenvervoer. Onderwerpen zijn herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van personenverkeer in Randstad.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Verzameling van de meest recente jaarintensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen in bulk welke o.b.v. de telmethodiek "geteld" geregistreerd worden. Voor wegen die tot het basisnet behoren gebeurt dit met 1-2 weken continue tellingen (camera's); op andere wegen kan de data ook op een andere (in de telmethodiek opgenomen) wijze verkregen zijn. Het bestand wordt (half)jaarlijkse geupdate nadat monitoringsrapportage basisnet weg aan de 2e Kamer is aangeboden en de nieuwe intensiteiten openbaar gemaakt mogen worden.

  • In het najaar van 2008 uitgevoerd onderzoek met de belangrijkste resultaten van de enquête onder gebruikers naar herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Europese specificaties TN-ITS GO.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.