From 1 - 10 / 147
  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen : in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen / vervaardigd op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, onder directie van den fungerenden Hoofd-Ingenieur en van den Ingenieur bij de Algemeene Dienst van den Waterstaat L.J.A. van der Kun en R. Musquetier. - Schaal 1:10.000. - [Delft : Algemeene Dienst van den Waterstaat, 1840-1846] ([Delft] : Topographisch Bureau, Ministerie van Oorlog). -1 serie in 27 bladen : lithografie; diverse formaten.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Orthofotomozaiek van Vegwad Westerschelde vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen op 17 & 26 Oktober 2010 ter ondersteuning van het MWTL monitoringsprgramma in opdracht van de Waterdienst.

  • De kartering 2008 is uitgevoerd voor 5 locaties: Koningssteen, Ooijen, Aijen, Bergen en Beugen. De Oude grenzenmethode is toegepast, waarbij de kartering 2009 het uitgangspunt is. De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2008/2009 . Voor de kartering is de fotovlucht, opgenomen d.d. 26 spetember 2008 en 20 oktober 2008 (RGB-kleuren), gebruikt. Er is gevlogen op schaal 1:10.000 met een grondresolutie van 12 cm. In de Ecotopenvlucht 2008 is een fout in de geometrie geconstateerd varierend tussen 1m en 3m. Om deze reden zijn alleen de genoemde locaties uitgewerkt. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • Historisch Digitaal Topografisch Bestand van de natte hoofdinfrastructuur in beheer bij Rijkswaterstaat opgebouwd uit punt-, lijn- en vlakinformatie. De status van het product loopt van 1993 (overgang van analoog naar digitaal product) tot 2000 (overgang van DTB-rivieren naar DTB-Nat). Dit is ook de reden, dat het bestand niet volledig gevuld is met alle rivieren. Het DTB-Rivieren wordt opgevolgd door het DTB-Nat. Bestandsnamen van het DTB2000 (DTB-Droog en DTB-Nat) beginnen met een D, bijv. D45bn en die van DTB-Rivieren met een R.

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Boven Rijn, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg / [Rijkswaterstaat]. - Schaal 1:10.000. - [Eerste herziening]. - ['s-Gravenhage : Topografische Inrichting, 1873-1907]. - 1 serie in 32 bladen : lithografie ; verschillende formaten. De dektitels langs de bovenzijde van de kaart variëren. Enkele kaartbladen in combinatie met andere series. Enkele bladen met tweede uitgave. In de bibliotheek van de Meetkundige Dienst (Bibliotheek 179) een ingebonden exemplaar van de bladen 17-22 (allen 2e uitgave). Titel op de omslag "Rivierkaart Nieuwe Maas 2e herziening" [sic!].

  • Overzicht van de vlieglijnen van Wadden 2007. Dit bestand omvat de gebieden: Waddenzee_oost en Amelanderzeegat Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Overzicht van de ligging van de mozaieken inclusief informatie over de datum van opname

  • Mozaiek van oude rivierkaarten in ECW vervaardigd uit oude rivierkaarten die gescand zijn. Hierna zijn de bladranden verwijderd en zijn de beelden gegeorefereerd in RD. Hierna is per druk, serie of herziening een mozaiek gemaakt in ECW-formaat. In een bijbehorende index-file (shape) is terug te vinden van welk jaar elke afzonderlijke kaart is. Bovenrijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Dordsche Kil, Oude Maas, Noord, Brielsche Nieuwe Maas / [Rijkswaterstaat]. - Schaal 1:10.000. - [Tweede herziening]. - ['s-Gravenhage ; Delft : Topografische Inrichting : Topografische Dienst, 1914-1961]. - 1 serie in 35 bladen : lithografie ; diverse formaten. Titel ontleend aan kaartblad Lobith. 1917. De dektitels langs de bovenzijde van de kaart variëren. Auteursvermeldingen en impressie variëren. Enkele kaartbladen in combinatie met andere series. Enkele bladen met 2e, 3e, 4e, 5e gedeeltelijke 5e, en 6e uitgave.