From 1 - 10 / 350
  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2015 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2016 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2014 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2012 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2019 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Het bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland is een bestand met de ongevallenmeldingen van diverse aanleverende instanties gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB). Met dit product kunt u verschillende verkeersveiligheidsanalyses voor uw beheersgebied uitvoeren en is in het bijzonder geschikt voor: - beleid (formuleren, monitoren, evalueren), - onderzoek en - wegbeheer.

  • INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken. Op ca. 4.000 wegvakken wordt de verkeersintensiteit gemeten. De overige wegvakken worden op basis van een verkeersmodel bijgeschat. Het betreft een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.