From 1 - 10 / 357
  • Street LiDAR van Cyclomedia is een driedimensionale puntenwolk met een zeer hoge dichtheid. Het inwinnen van de puntenwolk vindt plaats tegelijkertijd met het inwinnen van de Cyclorama’s.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2012 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Dataset met utilitaire bewegwijzering, kruispunten, wegwijzerlocaties, beheerders en situatieschetsen uit heel Nederland. In totaal zijn er gegevens van zo'n 95.000 actuele wegwijzers opgenomen. Het bestand is in beheer bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2014 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2019 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2016 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteitenvan 2018 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.