Representation type

vector

1101 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 1101
  • Directconnect naar waterkwaliteitmetingen bij de locaties Lobith (Rijn), Eijsden (Maas) en Duitsland, Bimmen (Rijn). Aqualarm biedt toegang tot diverse in het kader van de bewaking van de waterkwaliteit gemeten waterkwaliteitsparameters. Er worden vele parameters gemeten die de waterkwaliteit bewaken, zie daarvoor de link https://www.aqualarm.nl/apwp/#/

  • Kabels en leidingen kruistend met water in Zeeland.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteitenvan 2018 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Schelpdierbanken

  • De kartering 2008 is uitgevoerd voor 5 locaties: Koningssteen, Ooijen, Aijen, Bergen en Beugen. De Oude grenzenmethode is toegepast, waarbij de kartering 2009 het uitgangspunt is. De kartering is vervaardigd volgens de methodiek 3de cyclus Ecotopen. Aanpassingen voor het programma Natuurvriendelijke oevers Maas zijn beschreven in de toelichting "Monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn Eroderende oevers Maas 2008/2009". Voor de kartering is de fotovlucht, opgenomen d.d. 26 spetember 2008 en 20 oktober 2008 (RGB-kleuren), gebruikt. Er is gevlogen op schaal 1:10.000 met een grondresolutie van 12 cm. In de Ecotopenvlucht 2008 is een fout in de geometrie geconstateerd varierend tussen 1m en 3m. Om deze reden zijn alleen de genoemde locaties uitgewerkt. Naast de vegetatiestructuur is ook de 'bovenkant talud' en de 'bovenzijde erosierand' vastgelegd.

  • Het jaar van de deklaagplanning en jaar van de verhardingstechnische planning(VHT) uit de MeerJarenPlanVerhardingsonderhoud (MJPV) afkomstig uit IVON2, opgesplitst naar Levensverlengend Onderhoud (LVO) en Grootschalig Onderhoud (GO).

  • De veiligheidszones (500m) van de vergunde installaties

  • Vlakvormige informatie over wegen en paden natte areaal zuid Nederland welke niet in vExploitatie zijn meegenomen.

  • Hoogte van de rijkswegen en provinciale wegen in meters ten opzichte van NAP. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/

  • Astromische waterstandsreeksen voor locaties in de getijde wateren. Voor elke 10 minuten 1 waarde. Tijden in MET. (Geen voorspelling)