From 1 - 5 / 5
  • Veiligheidszone geeft aan waar rond de aangelegde en toekomstige windparken niet gevaren mag worden (500 m rondom buitencontouren van turbinepark)

  • De Rijksoverheid heeft windenergiegebieden aangewezen op de Noordzee: Borssele, Hollandse Kust (zuid, noord en west), IJmuiden Ver, Ten Noorden van de Waddeneilanden, Nederwiek, Lagelander en Doordewind. De windenergiegebieden zijn aangewezen (of herbevestigd) in het Programma Noordzee 2022-2027. Deze gebieden liggen, op een enkele uitzondering na, buiten de 12-mijlszone, minimaal 22 kilometer uit de kust. Alleen in deze windenergiegebieden mogen op grond van de Wet windenergie op zee kavels voor windparken worden uitgegeven. Op het moment dat een windpark in aanbouw of in gebruik is, wordt een veiligheidszone rond het te beschermen gebied ingesteld. Binnen die veiligheidszone geldt een toegangsverbod voor schepen, met een aantal uitzonderingen.

  • Bestaande en in aanbouw zijnde offshore windparken.

  • Posities van windturbines van aangelegde en toekomstige windparken op het Nederlands Continentaal Plat

  • Soorten gebruik van de vrijeruimte in windparken.