protocol

OGC:WFS

993 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 993
  • De monitoringslocaties van het Landelijk Meetnet Water is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via de meer dan 400 meetpunten, wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

  • De monitoringslocaties van het Landelijk Meetnet Water is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via de meer dan 400 meetpunten, wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

  • De verkeersintensiteiten van 2020 op werkdagen op het HWN met uitsplitsing naar verschillende periodes en voertuig categorieen.

  • De gemiddelde verkeersintensiteiten van 2021 op weekenddagen op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar verschillende periodes en voertuig categorieen.

  • De gemiddelde verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar verschillende periodes en voertuig categorieen.

  • De gemiddelde verkeersintensiteiten van 2021 op werkdagen op het HWN met uitsplitsing naar verschillende periodes en voertuig categorieen.