From 1 - 10 / 100
  • Delta van het TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Wegennetwerk TN-ITS GO Volledig.

  • TN ITS-GO wegennetwerk met de belangrijkste wegkenmerken van het Nederlandse weggennet, gebaseerd op Europese specificaties TN-ITS GO.

  • De nationale vaarwegen zijn ook een onderdeel van Het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Deze dataset bevat alleen de mutaties op kmmarkeringen die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het betreft kilometermarkeringen van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden maandelijks door CIV beschikbaar gesteld. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • De nationale vaarwegen zijn ook een onderdeel van Het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Deze dataset bevat alleen de mutaties op vaarwegvakken die in de maand voorafgaand aan de peildatum zijn uitgevoerd in het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het betreft vaarwegvakken van alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden maandelijks door CIV beschikbaar gesteld. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Rijbanen: De volgende soorten rijbanen worden getoond in kolom OMSCHR: - gescheiden rijbaan - niet-gescheiden rijbaan - wisselstrook Rijbanen zijn gescheiden indien een fysieke scheiding bestaat voor verkeer in twee verschillende richtingen. Een fysieke scheiding wil zeggen dat hoofdrijbanen gescheiden worden door een middenberm, geleiderail etc. zodat het verkeer zich in gescheiden richtingen voortbeweegt. Bij niet-gescheiden rijbanen is deze fysieke scheiding niet aanwezig.

  • Rijbanen: De volgende soorten rijbanen worden getoond in kolom OMSCHR: - gescheiden rijbaan - niet-gescheiden rijbaan - wisselstrook Rijbanen zijn gescheiden indien een fysieke scheiding bestaat voor verkeer in twee verschillende richtingen. Een fysieke scheiding wil zeggen dat hoofdrijbanen gescheiden worden door een middenberm, geleiderail etc. zodat het verkeer zich in gescheiden richtingen voortbeweegt. Bij niet-gescheiden rijbanen is deze fysieke scheiding niet aanwezig.

  • Inhaalverboden: Inhalen: Een zich in dezelfde richting bewegende weggebruiker voorbij gaan. Het begin van het inhaalverbod wordt aangegeven met RVV borden F1 en F3. Het einde met de RVV borden F2 en F4. Eventuele bloktijden van het inhaalverbod worden aangegeven met tijden op een onderbord. De onderborden worden geplaatst onder de RVV borden F1 en F3.

  • In deze dataset de NWB Vaarwegen met routesleutel. Een geografische uitsnede van het vaarwegenbestand voorzien van en routesleutel op basis van een meetlat die gebaseerd is op de geografische lengte van de vaarwegen. Het betreft de vaarwegvakken van de bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart in Nederland met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. De vaarwegen worden maandelijks door CIV beschikbaar gesteld. De nationale vaarwegen zijn ook een onderdeel van Het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Dit product bevat alle straten van Nederland die opgenomen zijn in het Nationaal WegenBestand (NWB) met als wegbeheerder Gemeente, aangevuld met de contactinformatie over de wegbeheerder. Het NWB Wegenbestand is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit bijna 159.000 hectopunten en meer dan 1,1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van ruim 160.000 kilometer (meting januari 2022). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl"

  • Dit product bevat alle straten van Nederland die opgenomen zijn in het Nationaal WegenBestand (NWB) met als wegbeheerder Overige instanties, aangevuld met de contactinformatie over de wegbeheerder. Het NWB Wegenbestand is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit bijna 159.000 hectopunten en meer dan 1,1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van ruim 160.000 kilometer (meting januari 2022). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl"