From 1 - 10 / 11
  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Gebied op de Noordzee en Het Kanaal gebruikt voor het leggen en vegen van mijnen en militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat alle vlieggebieden, munitiegebieden, oefengebieden en schietterreinen)

  • Militaire gebieden op de Noordzee welke gebruikt worden voor militaire schietoefeningen met geschut zowel vanuit de kust als uit vliegtuigen (het omvat vlieggebieden en schietterreinen), zoals deze zijn opgenomen in de Mijnbouwregeling 2014. Gepubliceerd in Staatscourant nummer 4928, van 22 februari 2014. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2014, nr. WJZ/13208613, tot wijziging van de Mijnbouwregeling. Bronvermelding: Ministerie van Defensie ETRS89, UTM zone 31 N

  • Gebieden die volgens de Structuurschema Militaire Terreinen 2 en het Mijnbouwbesluit in bepaalde perioden niet gebruikt mogen worden voor zand, schelp- en/of grindwinning

  • Gebieden die volgens de Structuurschema Militaire Terreinen 2 en het Mijnbouwbesluit in bepaalde perioden niet gebruikt mogen worden voor zand, schelp- en/of grindwinning

  • Overzicht van schelpenwinning op de Westerschelde

  • Surveillancegebieden van de Kustwacht. Bestand is aangemaakt door RWS dienst Noordzee o.b.v. een brondocument met coordinaten (het operationeel plan van de Kustwacht).

  • Hoekpunten van de wingebieden

  • MER zoekgebieden

  • Overzicht van de gebieden die zijn gereserveerd voor zandwinning