From 1 - 10 / 1103
  • Vaarwegmeubilair van de Nederlandse vaarwegen

  • Onderzoek naar alle autoverkeer, waarbij onderscheid is gemaakt tussen personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. Onderwerpen zijn herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van verkeer in Flevoland.

  • In het najaar van 2008 uitgevoerd onderzoek met de belangrijkste resultaten van de enquête onder gebruikers naar herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • Excelbestand op postcode4-niveau van herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van goederenvervoer in Randstad.

  • Excelbestand op postcode4-niveau van herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van personenverkeer in Randstad.

  • Onderzoek onder de weggebruikers van rijkswegen in Utrecht. Hierbij is onderscheid gemaakt in personenverkeer en goederenvervoer. Onderwerpen zijn herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van personenverkeer in Randstad.

  • De ENC is een verplichte nautische kaart en bevat alle informatie met betrekking tot navigeren op het water

  • Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

  • Historische diepte van kunstwerken of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier-servicedesk-data ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Diverse bestanden aanleginrichtingen Waddenzee. Omschrijving: Bestanden rondom de aanleginrichtingen Waddenzee: bodembescherming, bushokjes, funderingen, meterkasten, nautische bebording, palen en masten, strooioppervlakten en verkeersstromen.