From 1 - 10 / 28
  • De laag continentale plaat venen toont de veengebieden voor het Nederlandse deel van de Continentale Plaat.

  • De laag continentale plaat toont de trefkans van scheepsvondsten voor het Nederlandse deel van de Continentale Plaat. De gegevens zijn afkomstig uit de Globale Archeologische kaart van het Continentaal Plat in beheer bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Westerschelde 2007. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Overzicht van de vlieglijnen van de platen van de Oosterschelde 2007. Verklaring van de attributen: VLIEGDATUM = datum van opname

  • Opnamelocaties van helicopterfoto's van een deel van de rijkswegen in Noord-Brabant. Opnames zijn van augustus 2007 en betreffen de A2, A4, A16, A58, A59 en A65. Bestand bevat een link naar de foto's.

  • Berekende trendwaarden horizontale positie kustlijn ten opzicht van de Basiskustlijn voor het jaar 2007. Cijfer en kaarten worden jaarlijks verwerkt in het kustlijnkaartenboek dat wordt uitgegeven door de Waterdienst. Op basis van dit boek wordt het suppletieschema voor het jaar 2 jaar na meting vastgesteld. Afgebeeld is de trend in uitwijking van de positie van de te toetsen kustlijn (TKL) ten opzichte van de Basiskustlijn. In de onderliggende tabel alle toetsparameters die door de toetsprogrammatuur WINKUST worden uitgerekend. De kleuring geeft de richting van de trend (zeewaarts/landwaarts) en geeft de ligging weer van de tkl (zeewaarts/landwaarts).

  • Orthofotomozaiek van de Oosterschelde, vervaardigd uit stereoluchtfotos opnamen op 01.08.2007 ter ondersteuning van VEGWAD monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -1.00