From 1 - 10 / 349
  • In Waterinfo en waterinfo-extra vindt u alle actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren. Rijkswaterstaat meet dagelijks onder andere de waterstanden, golfhoogtes, stroomgegevens en de waterkwaliteit.

  • Bodemhoogte van het watersysteemdeel Zuid-Holland, of een deel daarvan. Afhankelijk van het belang van de lokatie wordt deze regelmatig gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor de scheepvaart.

  • De Jarkus bestanden (.jrk) kunnen in de applicatie Morphan worden bekeken. Dit bestand is gemaakt vanuit bathymetrische inwinningen(nat) in combinatie met laseraltimetrie (droog). Het is een jaarlijks terug komende serie. Jarkus staat voor Jaarlijkse Kustmetingen. Elk jaar bestaat uit 17 gebieden verdeeld over de kust.

  • Historische diepte van kunstwerken of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: servicedesk-data@rws.nl ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Bodemhoogte van het watersysteemdeel Zuid-Holland, of een deel daarvan. Afhankelijk van het belang van de lokatie wordt deze regelmatig gemeten. Denk bijvoorbeeld aan het belang voor de scheepvaart.

  • Dit betreft de peilkaarten in PDF formaat van de wateren in beheer van Rijkswaterstaat.

  • Astromische waterstandsreeksen voor locaties in de getijde wateren. Voor elke 10 minuten 1 waarde. Tijden in MET. (Geen voorspelling)

  • Hoogtebestand Wadden Marsdiep 2m 2021 DTM - AHN4 DTM 2m grid

  • Hoogtebestand Wadden Eier Amelanderzeegat - AHN4 DTM 5m grid

  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012