From 1 - 10 / 360
  • Astromische waterstandsreeksen voor locaties in de getijde wateren. Voor elke 10 minuten 1 waarde. Tijden in MET. (Geen voorspelling)

  • Historische diepte van kunstwerken of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier-servicedesk-data ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • hoogtemetingen Dollardkwelders

  • De Jarkus bestanden (.jrk) kunnen in de applicatie Morphan worden bekeken. Dit bestand is gemaakt vanuit bathymetrische inwinningen(nat) in combinatie met laseraltimetrie (droog). Het is een jaarlijks terug komende serie. Jarkus staat voor Jaarlijkse Kustmetingen. Elk jaar bestaat uit 17 gebieden verdeeld over de kust.

  • Hoogtebestand Wadden Marsdiep 2m 2021 DTM - AHN4 DTM 2m grid

  • Hoogtebestand Wadden Eier Amelanderzeegat - AHN4 DTM 5m grid

  • Polygonen van gelijke diepte op (een groot deel van) de Noordzee. Deze ploygonen zijn gegenereerd uit de bathemetrie 2012

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2016 - DSM 5 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Westerschelde. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Hoogtebestand IJssel AHN 2023; Special IJssel: DTM tiles

  • Kust 2020 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata