From 1 - 10 / 18
  • Onderzoek naar alle autoverkeer, waarbij onderscheid is gemaakt tussen personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. Onderwerpen zijn herkomsten, bestemmingen, voorkeuren, motieven, percentages van verkeer in Flevoland.

  • Van de Westerschelde is in 2004 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De stroomsnelheden zijn berekend met Simona waarbij gebruik gemaakt wordt van het SCALWEST2000 model, een kromlijnig grid.

  • Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen (lijnen) Rijkswaterstaat. De oppervlaktewaterdelen zijn een onderverdeling van de Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlak) in verschillende waterdelen conform de EU guidance 22: GIS guidance. Dit bestand bevat de oppervlaktewaterdelen in beheer van Rijkswaterstaat. Niet alle RWS oppervlaktewaterdelen zijn gerepresenteerd als lijn. Voor alle RWS oppervlaktewaterdelen wordt verwezen naar het bestand Kaderrichtlijn Water oppervlaktedelen (vlakken) Rijkswaterstaat. Het nationale bestand met Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen, waarin ook waterdelen van waterschappen zijn opgenomen, wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De attribuut informatie is afgeleid van de IHW specificaties.

  • Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen (vlakken) Rijkswaterstaat. De oppervlaktewaterdelen zijn een onderverdeling van de Rijkswaterstaat Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen (vlak) in verschillende waterdelen conform de EU guidance 22: GIS guidance. Dit bestand bevat de oppervlaktewaterdelen in beheer van Rijkswaterstaat. Het nationale bestand met Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterdelen, waarin ook waterdelen van waterschappen zijn opgenomen, wordt ontsloten via het Informatiehuis Water. De attribuut informatie is afgeleid van de IHW specificaties.

  • Hoogtemodel van de platen in de Westerschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 2x2 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering

  • Deze dataset bevat alle wegvakken uit het Nationaal Wegen bestand (NWB)op peildatum 01-01-2004. Het NWB Wegen bestand is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. Het NWB Wegen bestand bestaat op dit moment uit ruim 158.000 hectopunten en meer dan 1 miljoen gedigitaliseerde wegvakken met een totale lengte van bijna 158.000 kilometer (meting 2020). Het NWB Wegen bestand wordt maandelijks geactualiseerd. Per 1 juli 2020 zijn de Woonplaatsnamen en Gemeentenamen in het NWB BAG Compliant. Dit houdt in dat de schrijfwijze van de namen volgens de officiele spelling geschreven zijn. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in 2009 ingevoerd en overheidsinstanties hebben een gebruikersplicht om deze registratie te gebruiken bij het uitvoeren van hun taak. Zo ook het NWB. Het NWB gebruikte tot nu toe de NEN schrijfwijze voor woonplaatsen en gemeentenamen. Hierbij werden de namen uniek gemaakt en woonplaatsen werden in hoofdletters geschreven. In de BAG kan het voorkomen dat een woonplaatsnaam met dezelfde spelling in verschillende gemeenten voorkomt. Deze structuur is overgenomen in het NWB en is daarmee hetzelfde als de BAG. Om aan deze aanpassing te wennen is er voor de BAG schrijfwijze een nieuwe kolom toegevoegd aan het NWB (kolom WPSNAAM). De woonplaatsnaam volgens de oude spelling, blijft de kolom WPSNAAMNEN en is verplaatst naar de laatste kolom. Uiteindelijk zal deze laatste kolom (WPSNAAMNEN) verdwijnen, de vervaldatum wordt nader bepaald. Wij adviseren u daarom om de kolom WPSNAAM vanaf 1-7-2020 te gaan gebruiken. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/ Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat zijn gestart met het ontwerpen en organiseren van de samenwerking rondom het NWB. In het kader van deze doorontwikkeling van het NWB, komen wij graag in contact met u, de NWB gebruiker. Daarom vragen wij u een email te sturen met uw contactgegevens naar het volgende adres: nwb@rws.nl

  • Van de Westerschelde is in 2004 een ecotopenkaart gemaakt. Een zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stromingskaart en zoutkaart. De bodemhoogtekaart is gebaseerd op lodingen (diepte) 2004 en laseraltimetrie (hoogte) 2004. Laseraltimetrie data gecombineerd met singlebeam vaklodingsdata waarbij de laseraltimetrie data een hogere prioriteit heeft gekregen dan de lodingsdata. Teneinde de gehele ecotopenkaart te vullen is deze vervolgens aangevuld met multibeamlodingen en aanvullende gegevens op Vlaams grondgebied. De gebruikte singlebeam vaklodingen met opnamedata (begin- en einddatum): 0100p0401 24-04-2004 16-08-2004 0200p0401 22-06-2004 02-07-2004 0300p0401 05-04-2004 14-05-2004 0400p0401 26-03-2004 14-04-2004 0500p0401 04-03-2004 30-03-2004 0600p0401 23-02-2004 22-03-2004 1800p0401 07-10-2004 20-10-2004 Laseraltimetrie opname: 24-04-2004 25-04-2004 Aanvullende surveys (singlebeam): Sloehaven Vlissingen : januari 2004 Buitenhaven Vlissingen [0601p0401] : 07/06/04 Braakmanhaven Terneuzen : februari 2004 Westbuitenhaven Terneuzen [6001p0401] : 01/04/04 Havens Terneuzen Buiten [0403p0401] : 08/12/04 Oude Veerhaven Terneuzen [6006p0401] : 31/08/04 Buitenhaven Hansweert [6206p0401] : 17/05/04 Haven Perkpolder [0232p0301] : 15/05/03 Haven Kruiningen [0201p0301] : 04/03/03 Total steiger (multibeam) [0542p0401] : 24-25/02/04 De raaiafstand voor de vakken 0100 tm 0300 = 100m De raaiafstand voor de vakken 0400 tm 0600 + 1800 = 200m Beide oevers van vak 6 = 100m De singlebeam data is geinterpoleerd m.b.v. digipol.

  • Onderverdeling van de Kaderrichtlijn Water stroomgebieddistrict Rijn in 3 eenheden: Rijn-Noord, Rijn-West en Rijn-Oost. De eenheden, ook wel deelstroomgebieden genoemd, zijn een administratieve onderverdeling van de KRW stroomgebieddistricten. De eenheden zijn niet hetzelfde als de in de KRW genoemde 'Sub-Units'. Deze laatste zijn een meer hydrologische onderverdelingen van de KRW stroomgebieddistricten.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering