From 1 - 10 / 164
  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

  • Orthofotomozaiek van Vegwad Westerschelde vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen op 17 & 26 Oktober 2010 ter ondersteuning van het MWTL monitoringsprgramma in opdracht van de Waterdienst.

  • Orthofotomozaiek van Texel Kwelders en Slufter, vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen ter ondersteuning van vegwad 2011 monitorings programma in opdracht van de Waterdienst.

  • Orthofotomozaiek van het gebied Vegwad Ameland vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen op 23.07.2014 ter ondersteuning van het Vegwad monitoringsprogramma in opdracht van de Waterdienst.

  • Overzicht van de individuele luchtfotos die zijn gebruikt om het orthofotomozaiek op te bouwen van Nederland. Hiermee is informatie op te vragen over o.a. opnametijdstip (datum en tijd) van elke luchtfoto.

  • Orthofotomozaiek van de Oosterschelde vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen van 18-8-2016, 25-8-2016 en 7 -9-2016 ter ondersteuning van Geomorfologische monitoringsprgramma in opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

  • infrarood orthofoto voor ecotopenkartering. De opnamen zijn gemaakt op 20 mei 2010.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering

  • true colour orthofoto voor ecotopen kartering. De opnamen zijn gemaakt op 10 en 20 oktober 2008. Bij de aflevering van Ecotopenkaart, Vegetatiekartering en/of Geomorfologische kaarten worden steeds vaker orthofotomozaieken standaard meegeleverd. Orthofotomozaieken zijn beelden, samengesteld uit individuele geometrisch gecorrigeerde luchtfoto's, aangeduid als orthofoto. Deze luchtfoto's zijn gebruikt als basis voor de inwinning van gegegevens van genoemde producten. Een orthofoto is een luchtfoto, gecorrigeerd voor de stand van het vliegtuig tijdens de opname en hoogteverschillen in het terrein. Om deze hoogteverschillen te corrigeren is een hoogtemodel nodig. Standaard wordt voor de vervaardiging van orthofotomozaieken het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) gebruikt. Resolutie is 25 cm. In geval van de Maas is gebruik gemaakt van de luchtofoto's die zijn gebruikt voor de inwinning van de Ecotopenkaart van de Maas. De GSD van deze foto's is 0,12m. Ook van delen van Ameland, de Schelde en de Kwelders zijn mozaieken beschikbaar. De formaten die geleverd worden zijn ECW .