From 1 - 10 / 779
  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.

  • De ENC is een verplichte nautische kaart en bevat alle informatie met betrekking tot navigeren op het water

  • Serie aan rijlijnen waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld snelheden, wegdektype, verkeersgegevens en hoogte-informatie.

  • Serie aan lijnen waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld reflectiefactoren en hoogte-informatie.

  • Dit betreft de peilkaarten in PDF formaat van de wateren in beheer van Rijkswaterstaat.

  • Historische diepte van kunstwerken of een deel daarvan. De frequentie waarmee Rijkswaterstaat de bodemhoogtes inwint wisselt, omdat deze (mede) afhankelijk is van de ontwikkelingen in de bodemligging en het belang van een gebied voor het scheepvaartverkeer. Alle bodemhoogten van Rijkswaterstaat zijn beschikbaar als open data. Echter vanwege een lopende technische upgrade van het opslagsysteem dienen bodemhoogten op dit moment nog te worden aangevraagd via de servicedesk data (email: https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier-servicedesk-data ). Zodra de bodemhoogtes vrij via het internet gedownload kunnen worden zal dit op deze website worden vermeld.

  • Serie aan punten waarop informatie geprojecteerd is, zoals bijvoorbeeld ligging, hoogte-informatie en vastgestelde geluidproductieplafonds.

  • Hoogtebestand Wadden Eier Amelanderzeegat - AHN4 DTM 5m grid

  • Orthofotomozaiek Eroderende Maasoevers Falsecolour 2012 vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen op 02 Juni & 20 Juli 2012 ter ondersteuning van Fotolucht Eroderende Maasoevers monitoringsprgramma in opdracht van de Waterdienst.

  • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de waterplantenbedekking wordt geïnventariseerd: in 2016 in het Markermeer en IJmeer, in 2017 in het IJsselmeer, en in 2018 in de randmeren. Nb: het Veluwemeer is in 2018 niet gebiedsdekkend gekarteerd, maar op een beperkt aantal locaties.Voor elk jaar is er een dataset per gevonden waterplantensoort en een dataset met de totale bedekkingaanwezig. Deze datasets betreffen geinterpoleerde data. Daarnaast is er per jaar een dataset met de (punt)locaties van de veldwaarnemingen.In deze datasetsstaat informatie uit de jaren 2011 tot en met 2018. Globaal wordt de zone van 0-3 meter diepte gekarteerd. Zie de laag "Puntenkaart veldwaarnemingen" voor een weergave van de meetpunten. Let op! Waterplanten kunnen ook buiten de gekarteerde zone voorkomen.