From 1 - 5 / 5
  • Deze omhullende van het DTB geeft aan binnen welk gebied het Digitaal Topografisch Bestand is ingewonnen.

  • De dataset bevat de pijpleidingen binnen en buiten het NCP, behalve de leidingen op het Britse Continentaal Plat. Hieronder vallen de toekomstige, in gebruik zijnde en de verlaten pijpleidingen. Op pijpleidingen binnen het NCP worden actief beheerd.

  • Kuberingvakken binnen de vaargeulen op de Noordzee (NCP)

  • Bestand met elektra en telecom kabels die op de Noordzee gelegen zjin, waarbij de focus op het NCP gericht is. Informatie buiten het NCP is alleen te gebruiken als achtergrondlaag. Bij laatste revisie zijn een aantal kabels aangepast op basis van informatie van de providers, waarbij nu bij de aangepaste kabels ook de lussen (uitbijters) zijn opgenomen.

  • Hoogte van de rijkswegen en provinciale wegen in meters ten opzichte van NAP. Meer informatie en nieuws over het NWB is te vinden op https://nationaalwegenbestand.nl/