From 1 - 10 / 62
  • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand waarin het areaal van de natte infrastructuur in beheer van Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 34 lagen te onderscheiden:lgroen lkunstwerk lMarkering loever lOndergrondsobstakel lvoorziening lWaterafvoer pgroen phectometrering pkunstwerk pLicht pMarkering pMetrering pOndergrondsobstakel pVaarwegmeubilair pvoorziening pwater pWaterafvoer pWegmeubilair vbeheer vbodem vexploitatie vGebouwinstallatie vGroen vkunstwerk vMarkering voever vOndergrondsobstakel vProject vTerrein vVerharding vvoorziening vwater vWaterafvoer

  • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand waarin het areaal van de natte infrastructuur in beheer van Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 34 lagen te onderscheiden:lgroen lkunstwerk lMarkering loever lOndergrondsobstakel lvoorziening lWaterafvoer pgroen phectometrering pkunstwerk pLicht pMarkering pMetrering pOndergrondsobstakel pVaarwegmeubilair pvoorziening pwater pWaterafvoer pWegmeubilair vbeheer vbodem vexploitatie vGebouwinstallatie vGroen vkunstwerk vMarkering voever vOndergrondsobstakel vProject vTerrein vVerharding vvoorziening vwater vWaterafvoer

  • Objecten die een belemmering kunnen vormen. Bijvoorbeeld duikers en rioleringen die niet meer in gebruik zijn. Ook locaties waar oudheidkundige waardevolle elementen zijn aangetroffen en lokaties met bodemverontreiniging.

  • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand waarin het areaal van de natte infrastructuur in beheer van Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 34 lagen te onderscheiden:lgroen lkunstwerk lMarkering loever lOndergrondsobstakel lvoorziening lWaterafvoer pgroen phectometrering pkunstwerk pLicht pMarkering pMetrering pOndergrondsobstakel pVaarwegmeubilair pvoorziening pwater pWaterafvoer pWegmeubilair vbeheer vbodem vexploitatie vGebouwinstallatie vGroen vkunstwerk vMarkering voever vOndergrondsobstakel vProject vTerrein vVerharding vvoorziening vwater vWaterafvoer

  • Voorzieningen die niet direct aan de wegfunctie gekoppeld zijn, zoals vuilnisbakken, banken, reclameborden, ornamenten en telefooncellen.

  • Een terrein van Rijkswaterstaat zonder rechtstreeks verband met de wegfunctie.

  • De Beheerkaart Nat is een geografisch bestand waarin het areaal van de natte infrastructuur in beheer van Rijkswaterstaat is vastgelegd. Het betreft een landelijk dekkend gedetailleerd beheerobjectenbestand op grootschalig niveau (1:1000). In de Beheerkaart-Nat zijn de volgende 34 lagen te onderscheiden:lgroen lkunstwerk lMarkering loever lOndergrondsobstakel lvoorziening lWaterafvoer pgroen phectometrering pkunstwerk pLicht pMarkering pMetrering pOndergrondsobstakel pVaarwegmeubilair pvoorziening pwater pWaterafvoer pWegmeubilair vbeheer vbodem vexploitatie vGebouwinstallatie vGroen vkunstwerk vMarkering voever vOndergrondsobstakel vProject vTerrein vVerharding vvoorziening vwater vWaterafvoer

  • Putten en kolken.

  • Bevat een overzicht van de wegbelijningen.

  • Ondergronds lijnelement om materie mee te transporteren. Bevat leidingen voor datacommunicatie, leidingen voor electriciteit, mantelbuizen, riolen en overige leidingen.