From 1 - 10 / 13
  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteitenvan 2018 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2013 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2015 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Dit bestand bevat informatie over de files van Rijkswaterstaat op het hoofdwegennet.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2012 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2017 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2020 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2016 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • Een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten van 2021 op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.

  • INWEVA staat voor INtensiteiten op WEgVAkken. Op ca. 4.000 wegvakken wordt de verkeersintensiteit gemeten. De overige wegvakken worden op basis van een verkeersmodel bijgeschat. Het betreft een verzameling bestanden met verkeersintensiteiten op het hoofdwegennet met uitsplitsing naar dagtypes en voertuig categorieën.