From 1 - 10 / 180
  • Hoogtebestand Wadden Eier Amelanderzeegat - AHN4 DTM 5m grid

  • Orthofotomozaiek Eroderende Maasoevers Falsecolour 2012 vervaardigd uit stereoluchtfoto opnamen op 02 Juni & 20 Juli 2012 ter ondersteuning van Fotolucht Eroderende Maasoevers monitoringsprgramma in opdracht van de Waterdienst.

  • infrarood orthofoto voor vegetatie kartering Getijde: NAP -0.80

  • SAT1 opname van 16 april 2004 / 10:43 GMT, van de Houtribdijk. Het beeld is ingepast in RD met behulp van DTB-bestanden en opgeleverd als natuurlijke kleuren geoTIFF (24 bit), met een pixelgrootte van 60 cm. Vanwege de bestandsgrootte is het beeld opgeknipt in drie delen.

  • Het Algemeen Dieptebestand IJsselmeergebied 2011 heeft als basis singlebeam overzichtslodingen aangevuld met vlakdekkende interferro en multibeam metingen en bevat de de meest recent bekende lodingsdata tot en met het desbetreffende jaar.

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2016 - DSM 5 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Westerschelde. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Laseraltimetrie opname kribben IJssel en Nederrijn in de vorm van een grid met een resolutie van 0,5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Opgenomen tijdens een laagwaterperiode. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Zaaknummer 31074371. Laser Kust 2015 - 2m gefilterd grid van de zandmotor. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Hoogtemodel van de platen voor de kust in de vorm van een grid met een resolutie van 5 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Delen van de zandige kust van Nederland worden elk jaar in hoogte vastgelegd. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 5x5 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op.

  • Hoogtebestand kust en zandmotor - AHN4 DSM 5m grid