From 1 - 10 / 80
  • Hoogtebestand Wadden Marsdiep 2m 2021 DTM - AHN4 DTM 2m grid

  • Kust 2020 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata

  • Laser Oosterschelde2013 - 2m gefilterd grid per Top10 kaartblad - Oosterschelde. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • Hoogtebestand Westerschelde - AHN4 DSM 2m grid

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2017 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Waddenzee. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2017 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Westerschelde. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning vindt meerjarig plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Westerschelde 2020 - DSM 2 meter rasterbestand van laserdata

  • Westerschelde 2020 - DTM 2 meter rasterbestand van laserdata

  • Hoogtemodel van de platen in de Westerschelde in de vorm van een grid met een resolutie van 2 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters. Een digitaal hoogte model (DHM) is een bestand waarbij de hoogte wordt weergegeven volgens een regelmatig, rechthoekig raster. Iedere cel van het raster (ook wel een gridcel genoemd) krijgt een hoogtewaarde. Deze hoogtewaarde wordt berekend uit de omliggende laserpunten van het gefilterde basisbestand. De hiervoor gebruikte techniek is een zogenaamde gewogen gemiddelde interpolatie . Meer informatie en uitleg over de interpolatie vindt U in de handleiding de grids van het AHN te vinden op www.ahn.nl. Als er geen laserpunten in de buurt van een gridcel liggen blijft de cel leeg (de cel krijgt een nodata waarde). Belangrijk om te weten is dat de waarde van een 2x2 meter gridcel wordt berekend uit meerdere laserpunten (het aantal is afhankelijk van de puntdichtheid van het basisbestand). Hierdoor neemt de invloed van de meetruis en uitschieters af en treedt er een lichte mate van vervlakking op. Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Westerschelde 2018 - DTM 2 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad.