From 1 - 10 / 25
  • Hoogtebestand IJssel AHN 2023; Special IJssel: DTM tiles

  • AHN Special 2020 - Kribverlaging Waal - DSM tiles

  • Rasterbestand in GeoTIFF formaat, 50cm resolutie. Voor het aanmaken van de rasterdata is gebruik gemaakt van de squared IDW methode gebruik makend van de klasse Maaiveld.

  • Rasterbestand in GeoTIFF formaat, 50cm resolutie. Voor het aanmaken van de rasterdata is gebruik gemaakt van de squared IDW methode gebruik makend van de klassen: Maaiveld; Gebouwen; Kunstwerken; Overig.

  • Orthofotomozaiek maas 2021 vervaardigd uit luchtfoto's opgenomen tijdens LIDAR opname t.b.v. vastlegging hoogte.

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2018 - DTM 0,5 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Kust Belgie vanaf Cadzand en de gehele Nederlandse kustlijn. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning jaarlijks plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Zaaknummer 31105748. Perceel 3 Kust 2018 - DSM 0,5 meter rasterbestand van laserdata per Top10 kaartblad - Kust Belgie vanaf Cadzand en de gehele Nederlandse kustlijn. De data is verkregen middels laseraltimetrie. De inwinning jaarlijks plaats ten behoeve van het handhaven van de basiskustlijn van de gehele Nederlandse Kust.

  • Hoogtebestand Grensmaas - AHN Special 2021 - DTM tiles

  • Orthofotomozaiek maas 2021 vervaardigd uit luchtfoto's opgenomen tijdens LIDAR opname t.b.v. vastlegging hoogte.

  • IJssel 2020 - DSM 0.5 meter rasterbestand van laserdata