From 1 - 5 / 5
  • Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

  • hoogtemetingen Dollardkwelders

  • Nederland is het enige land met een speciale dienst voor de waterstaatskartografie. Dit komt door de unieke structuur van het Nederlandse landschap. Het feit dat circa de helft van ons land beneden de zeespiegel ligt vraagt speciale beheersmaatregelen. De waterstaatskartografie draagt hiertoe bij met kaarten die een inventarisatie geven van de waterstaatkundige infrastructuur van het land. Vanaf circa 1850 begon men met een systematische kartering van Nederland. De eerste editie van de Waterstaatskaart van Nederland 1:50.000 verscheen vanaf 1865 (Ormeling & Kraak, 1993, p.229). Er zijn in principe vijf edities verschenen van de waterstaatskaart. Het aantal edities verschilt echter nogal per kaartblad. Van sommige kaartbladen zijn maar vier edities verschenen, van andere kaartbladen zes of zelfs zeven. Bovendien komt het voor dat er van bepaalde kaartbladen al drie edities waren, terwijl van andere kaartbladen de tweede editie nog uit moest komen. Ook is de bladindeling, op basis van de Topografische Dienst, meerdere malen gewijzigd. Bij de beschrijving van de vijf edities is het afzonderlijke kaartblad het uitgangspunt geweest. Dat houdt in dat kaarten uit hetzelfde jaar in verschillende edities voor kunnen komen.

  • Laseraltimetrie opname rivierkribben Zuid-Holland in de vorm van een grid met een resolutie van 1,0 meter waarbij de hoogtewaarde is opgenomen in meters Voor verdere informatie zie kwaliteitsdocument.

  • Dit betreft de peilkaarten in PDF formaat van de wateren in beheer van Rijkswaterstaat.