From 1 - 2 / 2
  • Van de Waddenzee is een ecotopenkaart gemaakt met als karteerkaar 2017. Deze zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stroomsnelheidskaart, golvenkaart en zoutkaart. De stroomsnelheden zijn berekend met het Simona-kuststrook-fijn-v6 model waarbij gebruik gemaakt wordt van een kromlijnig grid.

  • Van de Waddenzee is een ecotopenkaart gemaakt met als karteerkaar 2017. Deze zoute ecotopenkaart wordt opgebouwd door meerdere informatielagen van het intergetijdengebied samen te voegen: bodemhoogtekaart (hoogte en diepte), geomorfologische kaart, droogvalduurkaart, stroomsnelheidskaart (v-max), golvenkaart (UBOT) en zoutkaart. Deze hydrodynamiekkaart is gebaseerd op maximale stroomsnelheden en golfgegevens (UBOT). Het betreft een samenvoeging van de rasters v-max en UBOT. Dit was nodig omdat het samenklap model naast v-max geen UBOT informatie kon verwerken. Om toch golfinformatie in de ecotopenkaart te kunnen verwerken zijn de rasters v-max en UBOT samengevoegd waarbij alle v-max waarden met kleiner dan 80cm/s EN UBOT groter dan 25cm/s zijn vervangen door 100. Zo geeft de hydrodynamiek kaart met waarden groter dan 80 aan waar de v-max is groter dan 80 cm/s en UBOT groter dan 25cm/s.