Creation year

1978

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
Update frequencies
status
online bronnen
Resolution
From 1 - 1 / 1
  • Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van gebieden aan de kust (kwelders, groene stranden en duinen), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. Inwinning per gebied gebeurt in een cyclus van 6 jaar. De database bevatafgeleide informatie waarmee, naast de vegetatiezoneringskaart ook een vegetatiestructuurkaart en een rode-lijst-kaart gemaakt kunnen worden. Via de servicedesk-data van Rijkswaterstaat is een vertaaltabel beschikbaar van Salttype naar betreffende afgeleide. De database is samengesteld uit vegetatiekarteringen die zijn ingewonnen op basis van classificatie volgens Salt97 en Salt08. Tot en met 2007 zijn vegetatiekarteringen ingewonnen aan de hand van Salt97. Bij deze karteringen werden per gebied lokale vegetatietypen onderscheiden. Met de komst van Salt08 is de typologie geharmoniseerd. Karteringen tot en met 2007 zijn vertaald naar de Salt08 typologie.