From 1 - 4 / 4
  • Kaarten bij beleidsregels Grote Rivieren, aangepast aan: Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 juni 2020, nr. IENW/BSK-2020/107512 tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren in verband met wijziging van de overzichtskaart en kaartenbijlagen

  • Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/101689 tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (aanpassingen Ruimte voor de Rivier en technische aanpassingen 2015)

  • Bestand van winterbed Grote Rivieren, waarin onderscheiden: delen met stroomvoerend regime (REG-CODE = 2) delen met bergend regime (REG-CODE = 1) delen die vallen onder WBR artikel 2a (REG-CODE = 0) Speciale gebieden (REG-CODE = 3)

  • kaarten bij beleidsregels Grote Rivieren, aangepast aan: Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 20 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/31501, tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2017)